Bestuur

Frits Wallis, voorzitter, huisarts in Beetsterzwaag.

Dinja Veenstra, secretaris, huisarts in Nieuwehorne.

Henk Jan Dekens, penningmeester, huisarts in Oldeberkoop.

Jan Willem Meerdink, huisarts in Wommels.

Marjan Verhoef, huisarts in Hallum.