Bestuur

Marjan Verhoef, voorzitter, huisarts in Hallum.

Janneke Osinga, secretaris, huisarts in Bakhuizen.

Henk Jan Dekens, penningmeester, huisarts in Oldeberkoop.

Jan Willem Meerdink, huisarts in Wommels.

Wilma Bergmans, huisarts in Dronrijp.

Vanaf 01-01-2021 is Pytrik Dijkstra-Boersma als operationeel manager werkzaam voor de SAHF.
Contactgegevens: tel: 06-27126346 email: pdijkstra@sahfryslan.nl