Bestuur

Frits Wallis, voorzitter, huisarts in Beetsterzwaag.

Janneke Osinga, secretaris, huisarts in Bakhuizen.

Henk Jan Dekens, penningmeester, huisarts in Oldeberkoop.

Jan Willem Meerdink, huisarts in Wommels.

Marjan Verhoef, huisarts in Hallum.

Vanaf 01-01-2021 is Pytrik Dijkstra-Boersma als operationeel manager werkzaam voor de SAHF.
Contactgegevens: tel: 06-27126346 email: pdijkstra@sahfryslan.nl