Bestuur

Frits Wallis, voorzitter, huisarts in Beetsterzwaag.

Dinja Veenstra, secretaris, huisarts in Nieuwehorne.

Henk Jan Dekens, penningmeester, huisarts in Olderbekoop.

Jan Willem Meerdink, huisarts in Wommels.

Dieuwke Huismans, huisarts in Jubbega.