Bestuur

Marjan Verhoef, voorzitter, huisarts in Hallum.

Janneke Osinga, secretaris, huisarts in Bakhuizen.

Wilma Bergmans, penningmeester, huisarts in Dronrijp.

Liesbeth Idema, kwaliteitszaken,  huisarts in Oldemarkt.

Vanaf 01-01-2021 is Pytrik Dijkstra-Boersma als apotheker consultant werkzaam voor de SAHF.
Contactgegevens: tel: 06-27126346 email: pdijkstra@sahfryslan.nl