Welkom

De Stichting Apotheekhoudende Huisartsen Fryslân behartigt sinds 2001 de belangen van 50 apotheekhoudende huisartsenpraktijken in Noord-Nederland.

Ons doel:
• het bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen de apotheekhoudende huisartsen;
• het verhogen van de kwaliteit van de geneesmiddelenverstrekking en de medische zorg die geleverd wordt;
• het gezamenlijk inkopen van genees-, verband, kunst- en hulpmiddelen en andere artikelen, die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de apotheekhoudende huisartsenpraktijk;
• voor zover niet gezamenlijk ingekocht wordt/ kan worden: het handhaven en zo mogelijk verbeteren van de marktpositie van de individuele participanten

Onze missie:
De apotheekhoudende huisartsenpraktijk biedt op persoonlijke wijze hoogwaardige medische en farmaceutische zorg dicht bij huis en vormt zo een belangrijke schakel in de totale zorgketen gericht op het verlenen van eerstelijns patiëntenzorg

Onze visie:
• We hechten veel belang aan het persoonlijk karakter van ieder patiëntencontact.
• We erkennen dat ieder zelf verantwoordelijkheid draagt voor zijn eigen gezondheid.
• Wij werken als groep samen aan onze deskundigheid en hechten belang aan educatie van de huisartsen en de overige medewerkers van de participerende apotheekhoudende huisartsenpraktijken.
• We hanteren een patiëntendossier waarbij we inzicht hebben in zowel de medische als de apotheekgegevens van de patiënt.
• Onze samenwerking reikt verder dan het praktijkgebouw: we werken samen met andere disciplines.

Alle aangesloten praktijken zijn aangesloten bij HuisartsPlus. HuisartsPlus is een formule specifiek voor apotheekhoudende huisartsen. Als groep van gecertificeerde apotheekhoudende huisartsen werken de leden samen aan het verhogen van de kwaliteit van huisarts- en farmaceutische zorg in combinatie met een doelmatige bedrijfsvoering.

Neem voor meer informatie contact op met: secretaris@sahfryslan.nl

Janneke Osinga, secretaris

SAHF is gevestigd aan Gaestwei 6 te Bakhuizen